Close

Odstoupení od smlouvy

Jak odstoupit od smlouvy?

Pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (např. v internetovém obchodě), má kupující, pokud je spotřebitelem, právo v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Právo odstoupit od smlouvy však spotřebitel nemá:
– je-li dodávané zboží upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu  (zakázková výroba)
– na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

1. Právní otázky těmito Podmínkami výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky.

Bližší informace najdete v obchodních podmínkách.

0